Inclusion

starts with you

Tikslai

...
Skatinti įtrauktį ir įvairovę visose švietimo srityse.
...
Spręsti skaitmeninės transformacijos problemas, ugdant skaitmeninį pasirengimą, didesnį prisitaikymą ir gebėjimą, o SUP mokinius – kaip mokytojus/auklėtojus.
...
Ugdyti SUP mokinių socialinius/pilietinius ir skaitmeninius raštingumo įgūdžius.
...

Tikslinė grupė

SUP mokyklos/centrai, tėvai ir pedagogai.
Savivaldybės, NVO ir žiniasklaida.
Europos tinklai profesionalams/skaitmeniniam mokymuisi.

Project number : 2021-1-PL01-KA220-SCH-000027809